Маловільшанська громада

Київська область, Білоцерківський район

Публічний договір про надання послуг з управління твердими побутовими відходами

Дата: 11.10.2023 10:26
Кількість переглядів: 791

Ознайомитися з

ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

можна за посиланням

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

З УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з управління твердими побутовими відходами 

 

с. Озерна                                                                                                                     10 жовтня 2023 р.

 

Житлово-комунальновиробниче підприємство "Озернянське" Маловільшанської сільської ради (далі — Виконавець), в особі Директора - Кулаківського Олега Петровича, що діє на підставі Статуту, та  відповідно до рішення виконавчого комітету Маловільшанської сільської ради № 121 від 11.09.2023р. «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів» є виконавцем послуги з управління твердими побутовими відходами на території Маловільшанської територіальної громади, з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є власником, співвласником або користувачем, наймачем (в тому числі орендарем) індивідуального (садибного) житлового будинку або багатоквартирного житлового будинку і приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 1.3 цього договору (далі — Споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

1. 3агальні положення

1.1 Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з управління твердими побутовими відходами (далі — Послуги). Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2 Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 14 днів з моменту розміщення на офіційному сайті: https://malavilshankagromada.gov.ua   згідно наказу      Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130.

1.3 Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надану послугу, факт отримання послуги.

2. Предмет Договору

2.1 Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з управління твердими побутовими відходами, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором, на підставі рішення виконавчого комітету Маловільшанської сільської ради № 121 від 11.09.2023 р. «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів» та відповідно до «Правил благоустрою населених  пунктів  Маловільшанської  сільської  ради, затверджених  рішенням  сесії  Маловільшанської  сільської  ради  №16-867/2022  від 06.07.2022  року з урахуванням  Схеми  санітарного  очищення  населених  пунктів  Маловільшанської  сільської  ради  (місцевого  плану управління відходами), затвердженої рішенням виконавчого комітету  Маловільшанської  сільської  ради № 90 від 07.08.2023.

3. Перелік послуг

 

3.1 Виконавець надає споживачеві послуги з управління  твердими побутовими відходами.

3.2 Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною схемою.

3.3 Для вивезення твердих побутових відходів використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 м3, що належать Виконавцю.

3.4 Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою згідно графіка вивезення.

3.5 Завантаження відходів у контейнери здійснюється Споживачем.

3.6 Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

3.7 Кількість контейнерів визначається Виконавцем послуг.

 

4. Вимоги до якості послуг

4.l Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з управління твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 

5. Права та обов'язки Споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. Одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

5.1.2. Одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з управління твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

5.1.3. Відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, що підтверджені належними та допустимими доказами;

5.1.4. Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5.1.5. Зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

5.1.6. У разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови, що споживач протягом 30 календарних днів від дня настання такої події письмово повідомить про це виконавця і надасть документи, що підтверджують таку відсутність:

              - довідка про фактичне місце проживання;

              - довідки, що підтверджує навчання в іншому місті;

              - довідки, що підтверджує тимчасове перебування в лікувально-профілактичних і                   санітарно-профілактичних закладах;

              - довідки, що підтверджує проходження військової служби;

              - довідки, що підтверджує відбування покарання;

              - документи, що підтверджують тимчасове перебування за кордоном.

5.1.7. Перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

5.1.8. Складання та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням правил надання послуг;

5.1.9. Отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

5.2. Споживач зобов'язується:

5.2.1. Укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5.2.2. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

5.2.3. Оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з управління твердими побутовими відходами;

5.2.4.  Дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5.2.5. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 9.3 цього договору;

5.2.6. Письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події з наданням підтверджуючих документів;

5.2.8.  Визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5.2.9. Забезпечити належне збирання та зберігання твердих побутових відходів, утримувати контейнери, що перебувають у власності споживача, відповідно до вимог санітарних норм і правил;

5.2.10. Забезпечити умови для безперешкодного під'їзду спеціально обладнаного транспортного засобу для вивезення твердих побутових відходів;

5.2.11. Викидати в контейнери ємністю 1,1 м3 виключно тверді побутові відходи, розмір яких не перевищує 50 х 50 х 50 см. Не викидати в контейнери ємністю 1,1 м3 небезпечні відходи (такі як: батарейки, сухі та електролітичні акумулятори, шини автомобільні, тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні кінескопи, тощо); побічні продукти тваринного походження; будівельні відходи; відходи, розмір яких перевищує 50 х 50 х 50 см; муніципальні відходи (листя, гілля, бур'яни).

6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Визначати місце розташування контейнерів;

6.1.2. Вимагати від споживача забезпечувати  утримання контейнерів у належному санітарно-технічному стані;

6.1.3. Вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

6.1.4. Припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6.1.5. Вимагати від споживача проведення протягом п'яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6.1.6. Звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

6.1.7. Отримувати інформацію від індивідуального споживача про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача;

6.1.8. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі не проведення оплати в установлені терміни та при невиконанні інших, взятих на себе зобов'язань споживачем, згідно даного договору, при умові попередження іншої Сторони за сім календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору.

6.1.9. Постачання комунальної послуги відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

6.2. Виконавець зобов'язується:

6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6.2.2. Готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

6.2.3. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

6.2.4. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

6.2.5. Вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6.2.6. Сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 9.4 цього договору;

6.2.7. Своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

6.2.8. Своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

6.2.9. Інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з управління твердими побутовими відходами відповідно до п.10.2 цього договору;

6.2.10. Мати укладені договори із суб'єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення  побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти управління з твердими побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

6.2.11. Забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

6.2.12. Ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

7. Обсяг послуг

7.1. Обсяг надання послуг визначається Виконавцем у відповідності до норм надання послуг, затверджених рішенням виконавчого комітету Маловільшанської сільської ради від 18.09.2023 року № 124. та Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

8. Ціна та порядок оплати послуг

8.1. Розрахунок вартості послуг з управління твердими побутовими відходами (вивезення, захоронення) здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Маловільшанської сільської ради від 18.09.2023 року № 124.

Управління твердими побутовими відходами для індивідуального споживача:

Назва послугу 

Тариф

грн за 1 м3

Мінімальна

норма

надання послуг

на

одну людину

на рік,

м3

Вартість

послуг в рік

з однієї людини, 

грн.

Плата з

однієї людини

в місяць грн.

Управління твердими

побутовими відходами

394,52 2,2 798,24 66,52
Плата за обслуговування договору       5,81
Разом       72,33

 

8.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

8.3. Оплата послуг Споживачем здійснюється шляхом внесення платежу до 20 числа поточного місяця.

8.4. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та іншу інформацію згідно з платіжним документом.

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

8.5. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються у першу чергу - в рахунок плати за послугу.

8.6. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

8.7. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця - Житлово-комунальновиробниче підприємство "Озернянське" Маловільшанської сільської ради:

р/р UA313226690000026008301413175 в  АТ "Ощадбанк",ЄДРПОУ 40908609.

8.8. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

                           9. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

9.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

9.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг".

9.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до 8.3. цього договору.

9.4. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

 

                 10. Порядок і умови внесення змін до договору, зокрема щодо ціни послуги

 

10.1 Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на офіційному сайті:  https://malavilshankagromada.gov.ua

10.2. Про намір зміни тарифів на Послуги виконавець повідомляє споживача не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань відповідно до чинного законодавства.

 

10.3. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення тарифів на Послуги виконавець повідомляє про це споживача у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, з посиланням на рішення відповідних органів, відповідно чинного законодавства шляхом розміщення на офіційному сайті: https://malavilshankagromada.gov.ua

 

У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов'язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному сайті: https://malavilshankagromada.gov.ua

 

11. Форс-мажорні обставини

 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

11.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово- промислової палати або іншого компетентного органу.

12. Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

 

12.1. Даний договір укладається з урахуванням ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

12.2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 14 днів з моменту розміщення його на сайті: https://malavilshankagromada.gov.ua і діє протягом одного року.

Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання Виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надану послугу, факт отримання послуги.

 12.3. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить     письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається укладеним на черговий однорічний строк.

 12.4. Дія договору припиняється у разі:

12.4.1. Припинення права власності споживача на об'єкт нерухомості та/або зняття з реєстрації фізичної особи в одноквартирному будинку;

12.4.2. Смерті фізичної особи - споживача;

12.4.3. Прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - виконавця або визнання його банкрутом.

12.4.4. Припинення відповідного договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту;

12.4.5. В інших випадках, передбачених законом.

12.5. Дія договору припиняється шляхом розірвання:

12.5.1. За взаємною згодою сторін;

12.5.2. За рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною;

12.5.3. З ініціативи Виконавця у випадку істотного порушення Споживачем взятих на себе за цим Договором зобов'язань, в тому числі щодо дотримання строків оплати за послуги. Якщо Споживач, що отримав від виконавця письмове повідомлення про розірвання договору на протязі 10 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення не вчинив дій для усунення вказаного в повідомленні істотного порушення даного Договору, Договір вважається розірваним з наступного дня після закінчення 10-денного терміну з моменту отримання Споживачем повідомлення про розірвання договору.

12.5.4. В інших випадках, передбачених законом та цим договором.

12.6. Припинення дії договору не звільняє сторони від повного виконання зобов'язань, що виникли в результаті взаємовідносин за цим договором.

 

13. Прикінцеві положення

 

13.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

13.2. Споживач з Правилами надання послуг з управління твердими побутовими відходами та витягами з законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами управління твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений.

13.3. 3 метою виконання Закону України «Про захист персональних даних», сторони надають згоду на обробку будь-яких персональних даних, які необхідні для правових відносин щодо заключення даного договору із дотриманням всіх прав та обов'язків що гарантовані Законом України «Про захист персональних даних».

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЖКВП "Озернянське"

Маловільшанської  сільської  ради

Білоцерківського  району  Київської  області

Адреса: 09129, Київська обл., Білоцерківський р-н,

с. Озерна, вул. Богдана Хмельницького, буд. 22

Код  ЄДРПОУ 40908609

Р/р UA313226690000026008301413175 в  АТ "Ощадбанк"

Ел. Пошта: zhkvpozerna2023@ukr.net

тел. 0456328530

 

Директор:   О.П. Кулаківський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь