Маловільшанська громада

Київська область, Білоцерківський район

Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ

Дата: 19.01.2022 12:00
Кількість переглядів: 247

Фото без опису

Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що статтею 297 Податкового кодексу України передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену в п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також що сплачується платниками єдиного податку ІУ групи.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників ІІІ групи встановлюється у розмірі:

3% доходу -  у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ;

5% доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Ставка єдиного податку, визначена для ІІІ групи у розмірі 3%, може бути обрана:

- СГ, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розд. V ПКУ, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування;

- платником єдиного податку ІІІ групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку;

- СГ, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ.

Отже, платниками ПДВ можуть бути фізичні та юридичні особи платники єдиного податку ІІІ групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 % доходу, а також сільськогосподарські товаровиробники - платники єдиного податку ІУ групи.

ГУ ДПС у Київській області

 

ФОП - платник ЄП не має права здійснювати види діяльності, не зазначені в його облікових даних

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що ст. 42 Господарського кодексу України визначає підприємництво яке самостійну, ініціативну систематичну, на власний ризик господарську діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Пунктом 291.3 ст. 291 Податкового кодексу України визначено, що ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розд. XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є особливим механізмом справляння податків і зборів, який встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Отже, ФОП - платник ЄП не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних.

ГУ ДПС у Київській області

 

Визначення поняття сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари), та що до них відноситься

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - це продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання – таке визначення  надано п.п. 14.1.234 п.14.1 ст.234 ПКУ (зі змінами та доповненнями).

Враховуючи викладене, до сільськогосподарської продукції відносяться наступні товари:

- живі тварини; продукти тваринного походження, зазначені у групах 01 - 05 УКТ ЗЕД;

- продукти рослинного походження, зазначені у групах 06 - 14 УКТ ЗЕД;

- жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження, зазначені у групі 15 УКТ ЗЕД;

- готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники, зазначені у групах 16 - 24 УКТ ЗЕД.

ГУ ДПС у Київській області

 

Порядок та термін реєстрації ПРРО

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС автоматично формується та присвоюється фіскальний номер:

фіскальний номер ПРРО - це унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до алгоритму його формування.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) формується Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф.№1-ПРРО (J/F 1316604) (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) в електронній формі, яка подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

У реєстраційній заяві за ф. № 1-ПРРО зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, СГ надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

- у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

- не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Зазначена інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа (далі - квитанція) (п. 4 розд. II Порядку № 317).

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

ГУ ДПС у Київській області

 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: ставки збору та активи які не підлягають декларуванню

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що в Україні продовжується кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, що розпочалась 01 вересня 2021 року та триватиме до 01 вересня 2022 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування є особливим порядком декларування  активів, розміщених як в Україні так і за її межами, якщо ці активи було отримано за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори протягом будь-якого з податкових періодів до 01 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування ще називають податковою амністією, адже це унікальна можливість  добровільно легалізувати свої статки, сплативши збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування з вартості належних фізичній особі активів. Одноразове добровільне декларування - абсолютно добровільне, і є способом цивілізованої легалізації активів, які були приховані від оподаткування. У такий спосіб держава надає можливість повернути гроші й  інші активи у прозорий та легальний обіг.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування  передбачає сплату збору за такими ставками:

-  5% для  активів, розміщених в Україні (6% альтернативна)

-  9% для закордонних активів (11,5% альтернативна)

-  2,5% для декларування активів у вигляді ОВДП (3% альтернативна).

Альтернативна ставка застосовується у разі обрання платником можливості сплатити податкове зобов’язання трьома рівними частинами щорічно:

- першу частину - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації,

- другу частину - до 01 листопада 2023 року,

- третю частину - до 01 листопада 2024 року.

Декларуються активи фізичної особи, які належать їй на праві  власності ( у т.ч.  на  праві  спільної часткової/спільної  сумісної власності) станом  на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, якщо вони перевищують:

- активи (крім нерухомості та транспортних засобів), сумарна вартість яких перевищує 400 тис.гривень

- квартира/квартири загальна площа якої/яких  перевищує сукупно 120 кв. м.;

- будинок/будинки  загальна площа якої/яких  перевищує сукупно 240 кв. м;

- технічні споруди загальна площа якої/яких  перевищує  60 кв.м.;

- земельні ділянки площа яких перевищує межі норм безоплатної приватизації;

- транспортні засоби (декларуванню не підлягає   один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тис. кубічних сантиметрів та/або середньоринковою вартістю понад 400 тис. гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 кубічних сантиметрів, літака, гелікоптера, яхти, катера)).

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом  до  ДПС виключно  в електронній формі.

Форму такої декларації затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 439.

ГУ ДПС у Київській області

 

Як веде облік товарних запасів ФОП, у тому числі платник ЄП, яка здійснює діяльність у кількох місцях продажу (господарських об’єктах)

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 №496 визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до Закону України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями) зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

ФОП, у тому числі платник єдиного податку, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами).

Довідково: Вимоги щодо ведення обліку товарних запасів поширюються на:

  • ФОП загальної системи оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

  • ФОП - платників ЄП ІІІ групи, які зареєстровані платниками ПДВ;

  • ФОП - платників ЄП ІІ-ІУ груп, які здійснюють:

- реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

ГУ ДПС у Київській області

 

Подання заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах подається юридичною особою за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні») з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до п.п. 141.10.1 п. 141.10 ст. 141 ПКУ, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті.

Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Юридична особа, яка внесена до реєстру Дія Сіті, але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах, вважається резидентом Дія Сіті - платником податку на загальних підставах - п.п. 141.10.3 п. 141.10 ст. 141 ПКУ.

Для відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах резидент Дія Сіті не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі.

ГУ ДПС у Київській області

 

ФОП - платники ЄП другої – четвертої груп торгівлю на території села товарами (крім підакцизних), можуть здійснювати без РРО/ПРРО

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що при здійсненні роздрібної торгівлі на території села товарами (крім підакцизних товарів) ФОП - платникам єдиного податку другої – четвертої груп дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Зазначене передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 №1336 (у редакції постанови КМУ від 23.12.2021 №1359, яка набрала чинності з 01 січня 2022 року) (далі - Постанова № 1336).

Постановою №1336 затверджений Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі - Перелік).

Пунктом 1 Переліку встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності у тому числі фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або ПРРО з використанням РК та КОРО при здійсненні роздрібної торгівлі на території села товарами (крім підакцизних товарів).

Норма пункту 1 Переліку не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:

- така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;

- такими ФОП також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет;

- сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО.

Пунктом 2 Постанови № 1336 установлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, для форм та умов проведення діяльності, зокрема, визначених у п. 1 Переліку – 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів). У разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу – 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році це 1085500,0грн.) на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів), застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим.

ГУ ДПС у Київській області

 

Розмір податкової соціальної пільги у 2022 році

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що з 01 січня 2022 року Законом України від 02.12.2021 № 1928-ІХ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб та встановлено його в сумі 2481,0 грн.

Збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб впливає на розмір податкової соціальної пільги, оскільки пунктом 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України встановлено, що платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову соціальну пільгу, - тобто на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2020 році – 2940 грн., у 2021 році – 3180 грн., у 2022 році – 3470 гривень).

Якщо місячна заробітна плата перевищує встановлений розмір, то питання надання податкової соціальної пільги не розглядається.

Отже, граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2022 році становить 3470,00 грн. (2481,00 х 1,4).

Сума загального місячного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати зменшується на суму податкової соціальної пільги (далі - ПСП) у 2022 році у таких розмірах:

базова (загальна) ПСП для будь-якого платника податку становить 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 01 січня звітного податкового року - 1240,50грн . (2481,00 х 50%);

- ПСП для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, становить 100% суми базової (загальної) ПСП у розрахунку на кожну таку дитину – 1240,50 грн;

- ПСП для платника, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, та для платника, який утримує дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років – 150% суми базової (загальної) пільги, – 1860,75 грн = 150% х (2481,00 х 50%);

- ПСП для платників, визначених п.п.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ (зокрема Герої України, учасники бойових дій під час Другої світової війни) становить 200% суми загальної пільги, - 2481,00 грн = 200% х (2481,00 х 50%).

Податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини.

Звертаємо увагу, що фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з ПФУ отримує доходи у вигляді заробітної плати, також має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог п.п. 169.1 ст. 169 ПКУ та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

ГУ ДПС у Київській області

 

Форми податкових декларацій у ФОП

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує , що у 2022 році фізичні особи – платники єдиного податку першої – третьої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця (далі – податкова декларація) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752), у складі якої заповнюється (у разі виникнення такого обов’язку) додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, у 2022 році подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783.

Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси за вибором платника податків в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком.

Згідно зі ст. 47 ПКУ, відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом. 

Звертаємо увагу, що «Електронний кабінет» забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом заповнення, перевірки та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу».

ГУ ДПС у Київській області

 

До уваги платників плати за землю: Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік для сільськогосподарських угідь становить 1,0 для земель населених пунктів та несільськогосподарського призначення - 1,1

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що на виконання ст.289 Податкового кодексу України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру надано інформацію про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік.

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2021 рік становить 110,0%.

Нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування земельним податком, а також застосовується для розрахунку річної орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, та є базою оподаткування для платників єдиного податку ІУ групи.

Відповідно до п. 9 підрозд.6 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу в редакції Закону України від 30.11.2021 №1914-ІХ індекс споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням 100 відсотків:

за 2017-2022роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);

за 2017-2022роки – для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.

Відповідно значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2021 рік становить:

- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 1,0

- для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення - 1,1.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

1996 рік -1,703; 1997-й - 1,059; 1998-й -1,006;1999-й -1,127; 2000-й -1,182;2001-й -1,02; 2005-й -1,035; 2007-й -1,028; 2008-й -1,152; 2009-й - 1,059; 2010-й -1,0; 2011-й - 1,0; 2012-й - 1,0; 2013-й -1,0; 2014-й -1,249; 2015 рік -1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 -для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження);

2016 рік - для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) - 1,0; для земель несільськогосподарського призначення -1,06;

2017 рік -1,0, 2018-й -1,0, 2019 рік -1,0, 2020 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002рік, 2003-й, 2004-й та 2006 рік не індексувалася.

ГУ ДПС у Київській області

 

Власна сільськогосподарська продукція

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до визначення поняття, наведеного Податковим кодексом України, власна сільськогосподарська продукція - це сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари), що підпадає під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції - власником, орендарем або користувачем на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, або на давальницьких умовах - 14.1.33прим.1 ст.14 ПКУ.

Мінімальне податкове зобов'язання - мінімальна величина податкового зобов'язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до норм Податкового Кодексу. Сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, є загальним мінімальним податковим зобов'язанням – п.п. 14.1.114прим.2 ст.14 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

 

Працівники відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Київській області цими вихідними відвідали ТЦ «Буча пасаж», що у м. Буча

 

Працівники  відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Київській області  цими вихідними відвідали ТЦ «Буча пасаж», що у м. Буча.

Під час відвідин поінформували СГ – ФОП- платників єдиного податку  про те, що  з 01 січня 2022 року  можуть не застосовувати  РРО/ПРРО лише ФОП - платники ЄП І групи, а всі інші ФОП – платники ЄП  ІІ-ІУ груп, незалежно від сфери здійснення діяльності  та розміру доходів мають використовувати РРО або ПРРО при продажу товарів, робіт/послуг у разі  здійснення  розрахункових операцій (розрахунки готівкою чи банківською картою).

Розповідали також про обов’язок ведення обліку товарних запасів для  ФОП загальної системи оподаткування та ФОП – ПЄП  ІІІ групи, які є платниками ПДВ,  а також для ФОП – ПЄП, які здійснюють торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, ФОП – ПЄП що здійснюють реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Інформували щодо форми ведення такого обліку, про первинні документи, які необхідно  зберігати та підтверджувати ними дані обліку.

У ході спілкування податківці інформували  представників малого бізнесу про те, що   РРО/ПРРО не є обов’язковим  для застосування  СГ, що здійснюють роздрібну торгівлю на території сіл,  але тільки за умови застосування   такими  СГ розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій дотриманні при цьому інших умов,передбачених законодавством, зокрема,  вимог  щодо нездійснення торгівлі підакцизними товарами у тому ж приміщенні, не здійснення дистанційної  торгівлі (Інтернет-торгівлі), та у разі якщо сільськими радами та радами ОТГ  не було прийнято рішення про обов'язкове застосування на території села РРО та або ПРРО.

Під час відвідин  працівники податкової служби області відповідали на питання працівників магазину та ФОП.

ГУ ДПС у Київській області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь